Skip to main content
    Tuyển dụng, tìm việc làm Bảo Vệ tại Tập đoàn dịch vụ Bảo Vệ Kawasaki

    Bảo vệ nhà máy

    Tính chất: Mục tiêu là nhà máy-công trường, nhìn chung tình hình tương đối ổn định nhưng có nhiều công việc phải xử lý liên quan đến bên trong và bên ngoài nhà máy-công trường, các hoạt động của nhà máy-công trường, số lượng công nhân của nhà máy; do đó nhân viên công ty dịch […]

    Read More

    097 833 39 63