Skip to main content

7 Nhiệm vụ bảo vệ bệnh viện của bảo vệ chuyên nghiệp

Dịch vụ bảo vệ bệnh viện là nhu cầu rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, bác sĩ và tài sản tại bệnh viện. Đây là loại hình dịch vụ bảo vệ được cung cấp từ các công ty bảo vệ chuyên nghiệp nên nhân viên bảo vệ sẽ có trách nhiệm và quyền hạn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bệnh viện theo đúng qui định của pháp luật.

Nhiệm vụ bảo vệ bệnh viện của bảo vệ chuyên nghiệp:

  1. Đề phòng và ngăn chặn mọi hành vi, vi phạm pháp luật tại bệnh viện.
  2. Kiểm soát người, phương tiện ra vào một cách chặt chẽ, cảnh giác các đối tượng khả nghi, đề phòng trộm cắp.
  3. Giữ gìn trật tự, an ninh nơi công cộng.
  4. Phòng ngừa hỏa hoạn, thực hiện nhiệm vụ PCCC.
  5.  Giữ gìn quản lý các thiết bị hỗ trợ bảo vệ không để thất thoát, hư hỏng để sử dụng trong các trường hợp cần thiết.
  6. Hướng dẫn bệnh nhân, người đến bệnh viện chấp hành mọi nội qui tại bệnh viện.
  7.  Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của đơn vị.
%d bloggers like this:
097 833 39 63