Skip to main content

6 yêu cầu của nhân viên dịch vụ bảo vệ công trường

Dịch vụ bảo vệ công trường cần có những yêu cầu riêng với nhân viên bảo vệ để nhiệm vụ diễn ra hoàn hảo nhất.

  1.  Biết rõ các yêu cầu, nội quy riêng của công trường, cơ quan quản lý.
  2. Biết rõ các số điện thoại cần thiết: Công an, Công an PCCC, điện thoại Công ty,…
  3. Biết rõ tính chất hoạt động của công trình cũng như tên Ban Giám Đốc và người phụ trách an ninh công trường.
  4. Biết rõ giờ cao điểm công nhân ra vào và cố gắng biết mặt nhân viên và nhận dạng xe của họ.
  5. Biết rõ được sơ đồ cấu trúc của công trường và nơi trọng yếu.
  6. Biết rõ được trình độ, nhận  thức và quan điểm thái độ của công nhân viên đối với bảo vệ công trường.

Trên đây là những nhiệm vụ chính của dịch vụ bảo vệ công trường, ngoài ra, bảo vệ công trình còn có những nhiệm vụ bổ sung và đặc thù khác tùy thuộc vào cấp trên giao phó hay đặc thù của công trình.

%d bloggers like this:
097 833 39 63