Skip to main content

4 Quyền hạn của nhân viên bảo vệ bệnh viện

4 Quyền hạn của nhân viên bảo vệ bệnh viện

  1.  Thực hiện kiểm tra,giám sát nhắc nhở nhân viên, bệnh nhân tại bệnh viện thực hiện đúng quy định bảo vệ trật tự an ninh tại bệnh viện. Tiến hành lập biên bản kĩ luật đối với những trường hợp làm trái qui định.
  2.  Kiểm tra các phương tiện hàng hóa ra vào theo đúng giấy tờ, qui định đặt ra.
  3.  Có quyền từ chối thực hiện những hành vi gây hại, trái pháp luật.
  4.  Được sử dụng các công cụ hỗ trợ đẻ chống trả, khống chế đối tượng phạm tội, gây rối tại bệnh viện.
%d bloggers like this:
097 833 39 63